skip to Main Content

Благодарение на девојките од Кинестетик, научив дека наместо да се застрашувам со дијагнози, можам да земам активно учество во здравјето на моето тело преку вежби, масажи, свесност за постурата додека седам итн. Од трнење на вратот и раката и постојана болка во горниот дел од грбот, сега можам да кажам дека речиси живеам без болка. Веќе 3-та година се чувствувам подобро психо-физички и не би ги менувала за ништо.

Back To Top