skip to Main Content
Дискус хернија, анатомија, третман и прогноза

Дискус хернија, анатомија, третман и прогноза

На ваше големо барање ќе ја обработиме детално темата за диксус хернија. Што е дискус хернија, што значи добивање на дијагноза дискус хернија, како може да се третира истата и кој е исходот од третманите. Анатомија Дискус хернија е дегенеративно…

Примена на стегачи и ортози за зглобовите

Примена на стегачи и ортози за зглобовите

Постојат различни стегачи и ортози кои што се користат за различни повреди и состојби. Важно е да знаеме кога, како и колку време треба да се применуваат за да не бидат злоупотребувани и да направат поголема штета отколку добро.Најпознати ортози…

Справување со акутни повреди (R.I.C.E)

Справување со акутни повреди (R.I.C.E)

Најчесто оваа метода се користи кај спортски повреди, односно повреди кои што ги зафаќаат екстремитетите. Најмногу наоѓа примена при повреда на склочниот зглоб, колената, колкот, дланките и лактите. Како најчеста повреда на склочниот зглоб е дисторизијата, народно кажано шинување. Колената…

Back To Top