skip to Main Content
Мисловен процес и болка

Мисловен процес и болка

Веќе е добро познатo за поврзаноста на мисловниот процес и исходот од третманот на оние кои што патат од болка. Било таа е акутна или хронична. Овој концепт не е нов, всушност први истражувања за оваа поврзаност потекнуваат од 50тите…

Хронична болка и нејзината поврзаност со оштетување на ткивата

Хронична болка и нејзината поврзаност со оштетување на ткивата

Сеуште постои верување дека болката која што ја чувствуваме три месеци по повредата е тесно поврзана со нивото на оштетување на ткивата. Но постојат нови истражувања кои што го тврдат спротивното. Примарно болката е тука да те заштити, те алармира…

Вежби за дишење и нивното значење во справување со хроничната болка

Вежби за дишење и нивното значење во справување со хроничната болка

Вежбите за дишење имаат многу бенефити. Намалување на стресот и анксиозноста, подобрување на белодробниот капацитет како и намалување на болката. Бидејќи хроничната болка е поврзана со стрес, а стресот дополнително може да ја зголеми болката и згрчи мускулатурата, вежбите за…

Зошто чувствуваме болка во мускулите при долго седење?

Зошто чувствуваме болка во мускулите при долго седење?

Мускулите имат многу рецептори во нив. Па со тоа при било каква промена во притисок, должина и циркулација тие може да одговорат со болка. Самите мускули може да станат болни и слаби, особено ако се малку користени или пак користени…

Митови за хронична болка

Митови за хронична болка

Постојат многу митови поврзани со хроничната болка. Со напредок на технологијата и со многу истражувања повеќето верувања ки што важеле порано, денес веќе се сметаат за мит. Како еден од најчестите митови кој што сеуште е доста присутен е митот…

Back To Top