skip to Main Content

Ивана е еден од подобрите кинезитерапевти кои сум ги имала. Ретко кој ја владее pnf техниката кај нас. Многу познавање и трпеливост кога станува збор за невролошки случаеви.

 

Back To Top