skip to Main Content

Кинестетик е местото каде конечно мојата хронична болка беше адекватно признаена, препознаена и третирана. Благодарна сум за професионалниот пристап, отвореноста, ентузијазмот и многу споделени знаења што ми помогнаа да ја разберам хроничната болка и како да ја спречувам. Темелниот и внимателен индивидуален пристап ми влева целосна доверба во третманот. Особено ми се допаѓа динамичниот пристап фокусиран на движење и активност наместо пасивност при болка.

Back To Top